Knowledges about Barcode
Barkod:
Barkod verilerin görsel özellikli makinelerin okuyabilmesi için çeşitli kodlama yöntemleriyle sunulmasıdır.
Barkod, barkod okuyucu olarak da adlandırılan optik okuyucular ile okunabilir veya özel yazılımlarla görüntü içinden taranabilir. Barkod bilgisayara veri girişinin doğruluğunu ve hızını artıran Otomatik Tanıma Veri Toplama (OT/VT) uygulamalarında geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. (Kaynak: Vikipedi)

Çalışma şekli:
Barkodlar makinelerin okuyabileceği bir kod içerirler.
Makineler 2B barkodları birer resim olarak işler ve içindeki bilgileri kullanabilirler.
2B barkodlar istenen netlikte basılmalı ve istenen miktarda ışık altında okunmalıdır.
Günümüzde 2B barkodları işleyn aygıt ve yazılımlar oldukça ilerlemiştir. Örneğin; cep telefonlarında 2B barkodları okuyabilen yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımlar çoğunlukla içeriği bir web adresi olarak görmekte ve tarayıcılara yönlendirmektedir.

Android ve Apple iOS İşletim Sistemi için bir çok yazılım incelenmiş ve QRVisit tarafından üretilen QRCode'ların uygunluğu denetlenmiştir.